Het Activiteitenhoekje

Stichting Het Boodschappenhoekje Almere biedt cursussen aan om enerzijds de zelfredzaamheid van mensen te vergroten en anderzijds om mensen met elkaar in verbinding te brengen. De cursussen zijn toegankelijk voor zowel Cliënten als buurtbewoners.

Het aanbod bestaat uit: