Het Activiteitenhoekje

Stichting Het Boodschappenhoekje Almere zet zich in voor het vergroten van zelfredzaamheid en het creëren van verbinding tussen mensen. Onze aangeboden cursussen zijn open voor zowel cliënten als buurtbewoners. We geloven dat het versterken van individuele vaardigheden bijdraagt aan een zelfstandiger leven, terwijl het stimuleren van onderlinge betrokkenheid de sociale cohesie in de gemeenschap bevordert. We nodigen zowel cliënten als buurtbewoners uit om deel te nemen aan onze cursussen en samen te werken aan persoonlijke groei en het opbouwen van waardevolle relaties.

Het aanbod bestaat uit: