Privacy Verklaring

Wie zijn wij

Het Boodschappenhoekje Almere is een Stichting, die gratis gevulde boodschappentassen uitdeelt aan minder bedeelde buurtbewoners. De Stichting probeert gezinnen die tijdelijk of voor langere tijd de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen en nergens anders terecht kunnen voor ondersteuning een helpende hand te bieden. Hierbij kan worden gedacht aan levensmiddelen, (nood) voedselpakketten, kleding, huisraad, persoonlijke aandacht en het doorverwijzen naar hulpverlenende- en gemeentelijke instanties.

Onze website: https://hetboodschappenhoekje.nl.

Bij Stichting Het Boodschappenhoekje Almere vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Welke Persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom Het Boodschappenhoekje Almere uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 • Wanneer u als vrijwilliger bij Stichting Het Boodschappenhoekje Almere wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens en de gegevens uit uw cv verwerken.
 • Als u als particulier of als leverancier (onderneming) een donatie wilt doen aan Stichting Het Boodschappenhoekje Almere verwerken wij onder andere uw contactgegevens, de wijze waarop u de donatie doet en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
 • Als U een hulpvraag heeft en cliënt wilt worden van Stichting Het Boodschappenhoekje Almere zullen wij de volgende gegevens registreren:
  • Persoonsgegevens (naam, Facebook naam, adres en emailadres). Deze gegevens worden gebruikt voor de communicatie en identificatie van de hulpvrager.  
  • Geboortedatum van volwassenen gebruiken we uitsluitend voor het verkrijgen van het Nibud advies, welke afhankelijk is van de leeftijd.
  • Gezinssituatie en financiële gegevens dienen ter beoordeling van de hulpaanvraag.
  • Partnergegevens dienen ter controle dat niet op twee namen een hulpaanvraag ingediend wordt.
  • Indien geboortedatum en gender van kinderen is opgegeven, dan kan dit gebruikt worden voor een extra presentje tijdens speciale gelegenheden, zoals sinterklaas of als ze jarig zijn.
  • Gezinssituatie kan ook gebruikt worden om de tassen wanneer mogelijk en/of van toepassing aangepast kan worden aan de grote of samenstelling van het gezin.
  • Informatie over huisdieren wordt gebruikt ivm speciale uitgifte Dierendag en om eventueel beschikbare dierenvoedsel donaties te verdelen.

Stichting Het Boodschappenhoekje Almere draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat U niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening  persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen en Klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via:

Stichting Het Boodschappenhoekje Almere
Email: info@hetboodschappenhoekje.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).